ΥΠΕΥΘΥΝΗ & ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

24ωρη ΚΑΛΥΨΗ

H O M E

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ


ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ


ΥΔΡΕΥΣΗ


ΑΝΤΛΙΕΣ - ΠΙΕΣΤΙΚΑ


ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΜΕΛΕΤΕΣ


BOILER - ΗΛΙΑΚΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ


ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ


ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ύδρευση

Εγκατάσταση ύδρευσης
με σωλήνα πολυστρωματική με Movoonτης VALSIR
χωρίς κολλήσεις.

Εγκαταστάσεις με πίνακα
και κολεκτέρ υδροληψίας
και σωλήνες πολυστρωματικές με μόνωση της VALSIR με μηχάνημα πρέσας.

Εγκαταστάσεις ύδρευσης ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS
Εγκαταστάσεις ύδρευσης ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS Εγκαταστάσεις ύδρευσης ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS

Υδραυλικά εγκαταστάσεις , Θέρμανση , Καυστήρες , Κλιματισμός