ΥΠΕΥΘΥΝΗ & ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

24ωρη ΚΑΛΥΨΗ

H O M E

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ


ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ


ΥΔΡΕΥΣΗ


ΑΝΤΛΙΕΣ - ΠΙΕΣΤΙΚΑ


ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΜΕΛΕΤΕΣ


BOILER - ΗΛΙΑΚΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ


ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ


ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αποχετευτικά δίκτυα

 Εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων.

 Αντικατάσταση
παλαιών δικτύων.

 Τοποθέτηση πλαστικών φρεατίων.

 Κρεμαστά υπόγεια
δίκτυα με ντίζες.

 Αντικατάσταση
κάθετων αποχετεύσεων
σε φωταγωγούς με αναβατόριο.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS

Υδραυλικά εγκαταστάσεις , Θέρμανση , Καυστήρες , Κλιματισμός